Ako opraviť pneumatiku

Vždy odporúčame, aby pneumatiky opravovali profesionáli. Tí nielenže majú všetko potrebné vybavenie, ale môžu zároveň vykonať skúšky, na základe ktorých rozhodnú, či je bezpečné pneumatiku opraviť a či taká pneumatika potom splní zákonom stanovené požiadavky, alebo či je nutné ju vymeniť.

Dočasná oprava 

Samozrejme sa môže stať, že pichnete ďaleko od domova alebo ďaleko od pneuservisu a nebudete chcieť riskovať dojazd na poškodenej pneumatike. Ak s opravou pneumatík máte skúsenosti a nachádzate sa na dobre osvetlenom, bezpečnom mieste mimo okolitej premávky, môžete sa do opravy pustiť.

Dočasná oprava alebo výmena pneumatiky je pomerne jednoduchá a poskytne vám dostatok času na to, aby ste si zaistili profesionálnu pomoc. 


Použitie tesniacich prostriedkov na pneumatiky

Je možné, že ste od výrobcu auta namiesto náhradného kolesa dostali súpravu s tesniacim prostriedkom na pneumatiky a hustilkou. Za predpokladu, že poškodenie pneumatiky nie je príliš vážne a že s pichnutou gumou ešte nejdete príliš dlho, môžete ventilom pneumatiky vstreknúť tesniaci prostriedok dovnútra a pneumatiku dofúknuť dodanou pumpičkou alebo z kanistra so stlačeným vzduchom. Takéto súpravy si môžete zadovážiť na internete alebo v autopotrebách. Ide buď o preventívne tesniace prostriedky, ktoré sa používajú pred pichnutím, alebo o tesniace prostriedky na opravu už pichnutej gumy.

Tesniace prostriedky na pneumatiky predstavujú dočasné riešenie, a mali by sa teda používať len na dojazd do najbližšieho servisu. Pneumatiku bude potrebné čo najskôr vymeniť, pretože tesniaci prostriedok môže upchať ventil, a pneumatika tak už nebude vhodná na ďalšie používanie. Po použití tesniaceho prostriedku nikdy nejazdite rýchlosťou vyššou než 60 km/h.

Nie každé pichnutie vyžaduje novú pneumatiku. Miestny predajca Uniroyal urobí niekoľko povinných kontrol a na základe ich výsledku rozhodne, či vašu pneumatiku možno opraviť. Pokiaľ sa rozhodnete pneumatiku opraviť sami, musíte mať na pamäti nasledujúce:

1.  Pneumatiku opravujte, keď je poškodenie skôr drobné.

2.  Opravu robte len na bezpečnom, dobre osvetlenom mieste.

3.  Vstreknite do ventilu pneumatiky tesniaci prostriedok na pneumatiky a pneumatiku dofúknite.

4.  Nezabudnite, že tesniaci prostriedok je len dočasné opatrenie.

5.  Dopravte sa pomaly a opatrne do najbližšieho pneuservisu.

Uniroyal - značka skupiny Continental.*