EU štítok pre pneumatiky

Označenie pneumatík na úrovni EÚ bolo zavedené s cieľom zvýšiť bezpečnosť, podporiť palivovú účinnosť, znížiť hlučnosť a poskytnúť kupujúcim informácie potrebné na rozhodnutie pri nákupe.

Příklad EU štítku pneumatik 

V čom spočíva označenie pneumatík na úrovni EÚ?

Ide o povinnú zostavu symbolov a označení, ktoré uvádzajú spotrebu paliva, priľnavosť za mokra a hlukovú klasifikáciu každej pneumatiky na osobné, úžitkové či nákladné automobily predané v EÚ od novembra 2012.

Dodávatelia pneumatík musia podľa predpisov umiestniť nálepku na behúň pneumatiky alebo štítok na každý balík pneumatík dodaný predajcovi a/alebo zákazníkovi. To sa týka pneumatík pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá. Rovnaké údaje musia uviesť aj v technickej dokumentácii (letáky, brožúry atď.) a na svojom webe, a síce pre pneumatiky na osobné vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá i kamióny/autobusy.

Na čo je to dobré?

Označenie prispieva k tomu, aby príslušní odborníci i spotrebitelia dokázali na základe štandardizovaného skúšobného postupu rozlíšiť vlastnosti jednotlivých typov pneumatík. Zo štítku je jasne zreteľné, ktoré pneumatiky sú kvalitnejšie, čiže bezpečnejšie pre podmienky, za ktorých sa budú pravdepodobne používať.

Informácie sú rozdelené na nasledujúce časti:

 • spotreba paliva, ktorá súvisí s valivým odporom pneumatiky
 • vonkajšia hlučnosť pneumatiky meraná v decibeloch
 • priľnavosť pneumatiky za mokra

Ako systém hodnotenia funguje?

Stupnica pre spotrebu paliva je rozdelená na niekoľko stupňov, pričom stupeň A (zelený) označuje palivovo najúčinnejšie pneumatiky a stupeň G (červený) tie najmenej účinné. Trieda D sa nepoužíva.

Vonkajšia hlučnosť pneumatík sa meria v decibeloch v porovnaní s limitmi stanovenými právnymi predpismi. Jedna čierna vlnka značí najnižšiu hladinu hluku a tri vlnky znamenajú najvyššiu. 

I pre priľnavosť pneumatík na mokrej vozovke sa používajú stupne A až G. Stupeň A má najvyššiu priľnavosť za mokra, čiže aj najkratšiu brzdnú vzdialenosť na mokrej vozovke, zatiaľ čo stupeň G má najnižšiu priľnavosť za mokra. Rovnako ako pri palivovej účinnosti sa nepoužíva trieda D a neplánuje sa ani používanie triedy G.

Čo tieto hodnotenia v skutočnosti znamenajú?

Hodnotenie palivovej účinnosti:

 • Pneumatiky zodpovedajú až za 20 % spotreby paliva vášho vozidla. Pokiaľ teda chcete dosiahnuť nižšiu spotrebu, mali by ste zvoliť pneumatiky s vysokou palivovou účinnosťou. To so sebou prináša aj nižšie emisie CO2.
 • Záleží pritom na valivom odpore, čiže energii stratenej pri otáčaní pneumatiky. Čím je valivý odpor nižší, tým menej energie sa stráca a tým nižšia je spotreba paliva i emisie CO2.
 • Rozdiel medzi pneumatikou triedy A a pneumatikou triedy G môže byť až 6 litrov na 1000 km.

Hodnotenie vonkajšej hlučnosti:

 • Jedna čierna vlnka znamená, že vonkajšia hlučnosť pneumatiky je aspoň 3 dB pod limitom stanoveným právnymi predpismi. Ide o najtichšiu úroveň. 
 • Dve čierne vlnky splňujú nový limit stanovený právnymi predpismi. 
 • Tri čierne vlnky označujú najhlučnejšiu úroveň a maximálny limit, stanovené skoršími právnymi predpismi.

Hodnotenie brzdného účinku:

 • Pneumatiky s vysokou priľnavosťou za mokra (stupeň A alebo B) majú na mokrej vozovke kratšiu brzdnú vzdialenosť, a sú preto za dažďa bezpečnejšie.
 • Rovnako ako pri palivovej účinnosti sa nepoužíva trieda D a neplánuje sa ani používanie triedy G.
 • Rozdiel medzi jednotlivými stupňami činí približne 3 metre – čo zodpovedá dĺžke priemerného auta. To všeobecne znamená, že čím lepšia je priľnavosť za mokra, tým nižšia je pravdepodobnosť, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody.

Ako sa tieto stupne testujú?

Výrobcovia pneumatík nesú zodpovednosť za hodnotenie a klasifikáciu svojich pneumatík podľa starostlivo stanovených postupov schválených Európskou hospodárskou komisiou (EHK OSN). Priľnavosť za mokra a vonkajší hluk odvaľovania sa testujú za reálnych podmienok vonku. Valivý odpor (hodnotenie palivovej účinnosti) sa testuje v interiéri za použitia skúšobnej súpravy.

 

Aké informácie NIE SÚ na EÚ štítkoch uvedené?

Štítok podľa predpisov EÚ síce predstavuje užitočné pokyny pre maloobchodných predajcov i pre spotrebiteľov, nejde však o jediný zdroj informácií, ktoré je vhodné pri nákupe pneumatík zvážiť. Zo štítkov sa napríklad nedozviete nič o odolnosti voči akvaplaningu, jazdnej stabilite, ovládateľnosti na mokrej i suchej vozovke, životnosti pneumatík, brzdnom účinku na suchej vozovke ani o schopnosti pneumatiky vyrovnať sa so zimným počasím.

Kde Uniroyal EÚ štítky zverejňuje?

Sú uvedené priamo tu na našom webe, vedľa každej jednotlivej pneumatiky. Nájdete ich aj na weboch maloobchodných predajcov a na weboch našich vlastných pneuservisov.

Uniroyal - značka skupiny Continental.*