Fyzikálne sily pri prejazde zákrutou

Dizajn pneumatík je prepracovanejší, než si možno myslíte. Inžinieri musia brať do úvahy bezpečnosť, spotrebu paliva, opotrebovanie i výkon. A pri tom všetkom je nutné zohľadňovať všetky sily, ktoré majú na ovládateľnosť vozidla vplyv.

Čo je sila vyvolaná zatáčaním?

Pre dynamiku pneumatík má veľký význam sila vyvolaná zatáčaním. Ako už názov napovedá, ide o bočnú silu, ktorú pneumatiky vytvárajú pri každom zatáčaní. Je to ekvivalent odstredivej sily, ktorá by vozidlo vychýlila z dráhy, pokiaľ by sa proti nej nič nepodniklo. Sila vyvolaná zatáčaním pôsobí proti odstredivej sile, a pneumatiky si tak pri prejazde zákrutou zachovajú priľnavosť k vozovke.

Možno ste si všimli, že pneumatiky pri prejazde zákrutou menia svoj tvar. K tejto deformácii blokov behúňa dochádza, keď uhol natočenia kolies vytvára správne veľkú prednú a zadnú bočnú silu. Sila vyvolaná zatáčaním doľava spôsobí deformáciu doprava.

Prečo by ma to malo zaujímať?

Potrebujete pneumatiky, ktoré sa vyrovnajú so silou, aká vzniká pri vašom štýle riadenia a danej rýchlosti. Pokiaľ napríklad radi testujete limity svojho auta, odporúčame prémiové pneumatiky, pretože najlepšie odolajú opotrebovaniu a podporujú zatáčanie vo vysokých rýchlostiach. Každá pneumatika má index rýchlosti, ktorý uvádza maximálnu rýchlosť, pre akú je pneumatika navrhnutá.

Čo má na silu vyvolanú zatáčaním vplyv?

  • Rýchlosť: čím vyššia je rýchlosť, tým väčšia je sila vyvolaná zatáčaním. Preto je dôležité osadzovať pneumatiky s indexom rýchlosti odporúčaným výrobcom vozidla. 
  • Hmotnosť: čím vyššia je hmotnosť, tým väčšia je sila vyvolaná zatáčaním. Vozidlo nepreťažujte a používajte pneumatiky so správnym indexom nosnosti. Podrobnejšie informácie nájdete v návode k svojmu vozidlu.
  • Stav vozovky: na silu vyvolanú zatáčaním má vplyv aj zlé počasie. Predovšetkým pri zatáčaní na snehu a ľade môžu kolesá kĺzať – hlavne pri vyššej rýchlosti. Univerzálne a zimné pneumatiky toto riziko znižujú.
  • Šírka a rozmer pneumatík a tlak v nich: tieto parametre jasne súvisia so styčnou plochou medzi behúňom pneumatiky a vozovkou. Čím väčšia je styčná plocha, tým väčšiu silu vyvolanú zatáčaním dokážu pneumatiky vytvárať.

Aké pneumatiky majú optimálnu silu vyvolanú zatáčaním?

Optimálnu silu vyvolanú zatáčaním majú pneumatiky s nízkym profilom a priľnavým zložením behúňa. Podľa názoru mnohých vodičov dobre reagujú a ideálne sa hodia pre výkonné autá, ako sú športové vozidlá alebo sedany. Dezén ich behúňa k vozovke pevne priľne, a to predovšetkým pri zatáčaní vo vysokej rýchlosti.

Ako najbezpečnejšie prejsť zákrutou?

Čím rýchlejšie zákrutou prejdete, tým väčší tlak pôsobí na pneumatiky. Ak je príliš vysoký, dôjde ku šmyku a stratíte kontrolu nad vozidlom. Do zákruty je potrebné spomaliť a prejsť ju čo najplynulejšie. To sa dá docieliť napríklad tak, že zákrutu mierne „narovnáte“, t.j. že využijete celú šírku svojho pruhu a pôjdete čo najširším oblúkom. Nesmiete však prejsť stredovú čiaru, pokiaľ to pravidlá cestnej premávky nepovoľujú a pokiaľ nemáte úplný prehľad o premávke v protismere.

Až sa budete blížiť k zákrute, podívajte sa do spätného zrkadla a pribrzdite na bezpečnú rýchlosť. Keď ešte máte kolesá nastavené rovno, podraďte. Pri opúšťaní zákruty tak budete mať možnosť zrýchliť.

Plynule vojdite do zákruty a pri prejazde jej vrcholom jemne zošliapnite plyn. V zákrute pokiaľ možno nebrzdite. Pneumatiky sa pri zatáčaní už tak musia vyrovnať s radom síl. Brzdením môžete túto rovnováhu narušiť, čo by mohlo viesť ku šmyku.

Uniroyal - značka skupiny Continental.*